Gepost op 14 augustus 2019:

Om de kwaliteit van de patiëntenzorg te bewaken en de wachttijden te beperken, zullen er voorlopig geen nieuwe patiënten aangenomen worden, uitgezonderd mensen die woonachtig zijn in Steenhuffel zelf.

Gepost op 30 augustus 2017:

Vanaf 1 september 2017 zal een HAIO, een huisarts in opleiding, de praktijk komen versterken.

Wat is een HAIO?
De opleiding tot huisarts duurt negen jaar in totaal. Na zeven jaar universitaire studies geneeskunde krijgt men het diploma van arts. Daarna kan men kiezen om zich te specialiseren tot huisarts of specialist. Wie wil afstuderen als huisarts is verplicht om na die zeven jaar nog twee jaar als HAIO te werken in een erkende opleidingspraktijk.

Wat doet een HAIO?
De HAIO is afgestudeerd als arts en mag dan ook zelfstandig raadplegingen en huisbezoeken doen. De HAIO werkt wel onder de verantwoordelijkheid van de praktijkopleider, dokter An Lamberts. Er is dagelijks overleg tussen de HAIO en de praktijkopleider. Tijdens consultaties of huisbezoeken kan de HAIO steeds overleggen of advies vragen aan de praktijkopleider.

Volgt de HAIO dan ook nog een opleiding?
Ja, om de twee weken volgt de HAIO een ‘seminarie’ op dinsdagnamiddag. Groepjes van een tiental HAIO’s wisselen ervaringen uit en bespreken wetenschappelijke richtlijnen. Een HAIO moet daarnaast ook een eindwerk maken en een aantal examens afleggen om de praktische vaardigheden en de theoretische kennis te testen.

Zoals elke arts is de HAIO gebonden aan het beroepsgeheim.
De opleiding verloopt onder toezicht van de Vlaamse universiteiten en de erkenningscommissie van de Federale Overheidsdienst van Volksgezondheid. Dokter An Lamberts is erkend als praktijkopleider door deze 2 instanties.
Een HAIO blijft normaal 1 of 2 jaar in de praktijk.