Wat is een GMD (Globaal Medisch Dossier)?

Uw GMD bundelt uw basisgegevens (naam, adres, ziekenfonds, ...) en ook uw gezondheidsgegevens. Laboanalyses, uitslagen van onderzoek bij uw huisarts of een specialist worden in één dossier bewaard.
Een GMD is niet verplicht, maar wel nuttig. Het voordeel is dat de samenwerking tussen verschillende zorgverleners veel vlotter gaat en de kans op dubbele of overbodige onderzoeken stukken kleiner wordt.

Indien u een GMD afsluit bij uw huisarts, krijgt u van uw ziekenfonds 30% van het remgeld supplementair terugbetaald.

De remgeldvermindering geldt niet voor huisbezoeken, raadplegingen 's nachts, in het weekend of op feestdagen.

Ouder dan 75 of chronisch ziek? Dan krijgt u die vermindering wel bij een huisbezoek.

Ook de permanentietoeslag van 4 euro voor raadplegingen na 18u 's avonds, krijgt u volledig terug.

Ook uw kinderen hebben recht op een GMD. Zij genieten dan dezelfde voordelen, ook ivm de terugbetaling van de consultatie.


Hoe krijg je een GMD?

Uw huisarts werkt met het eGMD (elektronisch globaal medisch dossier). Dit betekent het beheer van het GMD via het elektronisch netwerk MyCarenet. Praktisch gezien hebt u geen klevertje meer nodig van uw ziekenfonds voor het afsluiten van uw GMD en geniet u onmiddellijk van de remgeldvoordelen die gepaard gaan met een GMD.